เว็บบิท ดาวน์โหลดบิท Bit Torrent

เว็บบิททอเร้นท์ แทรคเกอร์ (Bit Torrent Tracker) คือ เซิฟเวอร์ที่ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานกัน ระหว่าง ระบบแชร์ไฟล์ระหว่างผู้ใช้งาน (Bit Torrent Protocol) ซึ่งจุดสำคัญ คือผู้ใช้งานบิททั้งหลายจำเป็นต้องมีการติดต่อ กับ Web BitTorrent Tracker เพื่อทำการเริ่มต้นดาวน์โหลดไฟล์งาน ซึ่งหลังจากเริ่มต้นดาวน์โหลดแล้ว, ก็จะเริ่มดาวน์โหลดอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ใช้งานบิทกันเอง (Peer-to-Peer)


Users Online (137)

centos, llnjllsjjllsjj, kimomak, arsbionic, fb1543080765, kronos, charoenpak, Ebihara, onedede, fb1503290252, seranas, Benni4444, sazabi, pop1234, kawan45, kasemkop, toX, easp, jo500, Elementry035, ktmovmail, ViiV, phingphing, Maneein, TAP, empdk, Ultraman_Taro12, neungyuna, saifon, phones, sellrin, papaykung, summawat123, Terapon, winnary, tana369, lynnicky, jipnaja, leekim, nong_za, haree2004, cyberghost, angle7401, ozzinter, dabc433, zerochild, xxtomato, jjxman, Ohaiyo, tonz123, aounnn, abhaykumar, cotuk555, prathan_pc, kengart, PowerSlowly, maikungza1, tb1394644651, tidy2000, pangawee, fox9tails, its_its, khung14, bodyoffline, seal00, gizzy, ptute, jojoa11, srishayen, phoem, flypig, GT86, nongkhaidown, jhcissbr, shibii, crazyzid00, foxninetail, neverdiexxx, 030185363, FONG, chinnabu11, fb1449931527, bankbern, everything77, GOODBOY7016, MrQuestionToBit, kaipr, vat, pitoon, nilalak, teddy06, sppk, yosaki, teedet02, bomberman777, keang84, zuumaar, yurichai87, mooza007, jamiesmith, hloungta, Tanakron_L, tanasan, fb1547831231, fb1547585113, nat2728, darklego, cu, superbu55, fb1496856416, ko_bantong, jackle, theoneulove1, thepae121, teeyaith, cmboyman, Chaovarit, fb1528601376, Jalamo, sirdam, fb1542747641, magnetbit, dontgetme, sodawass, sawaraku, doctongkeng, ivory, newkmitl, popyimwilai, camax, cracyk, Colymbuzz, kenzeross, kitarotao, pich_514, icdesign, diablos,
TorrentDD (TorrentDD.com)