เว็บบิท ดาวน์โหลดบิท Bit Torrent

เว็บบิททอเร้นท์ แทรคเกอร์ (Bit Torrent Tracker) คือ เซิฟเวอร์ที่ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานกัน ระหว่าง ระบบแชร์ไฟล์ระหว่างผู้ใช้งาน (Bit Torrent Protocol) ซึ่งจุดสำคัญ คือผู้ใช้งานบิททั้งหลายจำเป็นต้องมีการติดต่อ กับ Web BitTorrent Tracker เพื่อทำการเริ่มต้นดาวน์โหลดไฟล์งาน ซึ่งหลังจากเริ่มต้นดาวน์โหลดแล้ว, ก็จะเริ่มดาวน์โหลดอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ใช้งานบิทกันเอง (Peer-to-Peer)


Users Online (210)

centos, llnjllsjjllsjj, tree120711, olt, zingsx, ball13xxx, distiny, joxyroxy, santra, fb1519703466, sakmann, buayai_co, fb1522079672, krid2526, edenzaaa, morsengbpn, jero9595, onedede, vismap4799, fb1519231125, Chanasit, kamol410, pnongit, praditmea, fb1503290252, kukkou, Bankki, PJN070408, jaiphong, wichanpa, paitoona, y2go, reem, silzocaq, nong1002, jo500, prat2811, abrahamu, REDKNAPP, Elementry035, somph, mana2007, piegreengold, jareon, pakawatboss, Manu00, unknow2, racket484, yw1118, puyjinan, TACELYE, ddd4, akasit7120, gu_nui1, kanomcake, nnui, chineiji, maytaskul, Ice123, poppy123, Xenon, iosphere, chukiat75, sexsy, UnNormalZ, vid, tangobeat, masuk001, villy, bestcom, phenix, determin, terabyte, ss0075073, gegamash, prapun2, nickene, witzone, lightfellow, rod2625, phan007, bgsuragrai, lingza, aor0003, exvolution, peet522, sssytu, loveme, thechet1, delita009, d11111, denrbk2, moviezone, kob123456, itt2989, miczmiuki, mon65, wat1980, tb1393327755, wat, owen_cat, terpd, Vgen, cmboyman, yayee8118, surakitd, ajang, khet, rabbit995, isamare, neung983, peter4, yosakorn, vat, meng, pgatour, neng5, tourmuay, khunwitt, jenney_123, DarkmanII, titanwit, audpla, posu7043, jjmcomputer, cketl599, gotorayong, posu7002, commail007, Jalamo, falconeyes, ab2f6, ploypen, try1more, conan2526, krissyou, thefoolly, ZuMo0, chainaa, wtf15, KP8197, taatoo, mistertt, Rocky_007, berserk999, FONG, diablos, jaydai345, jayjo14, thegreen, kaipr, kiktaku, smerp, kopom, hanaka2000, Diaivites, kizman, kieng11, lla, phot, jukoo, chinobi_9, sarayutka, nusen2010, fb1523891592, Daniyal, somsakmail, oaky, visoot24, bourne2555, garfieldza, starlode, vit6787, yuttaya79, dabc433, ford1456, soloanachy, peterchay, saintmage, webig10, akky, cintear, stscom, magnetbit, moongmink, mustupid, prakit_ta, sleepyny69, nut563, pairuche, cpncom, yutthapong, fb1538193555, worrapobh, alpower, K8NEW, aekcivil, oudy24, slkgolf, Mocha22, mongkol62631, nongrin888, rcharoen, magmabank, photoza29, net1232019, sabosa08, fb1538290121, baddoggzay1, podddd,
TorrentDD (Torrentdd.com)