เว็บบิท ดาวน์โหลดบิท Bit Torrent

เว็บบิททอเร้นท์ แทรคเกอร์ (Bit Torrent Tracker) คือ เซิฟเวอร์ที่ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานกัน ระหว่าง ระบบแชร์ไฟล์ระหว่างผู้ใช้งาน (Bit Torrent Protocol) ซึ่งจุดสำคัญ คือผู้ใช้งานบิททั้งหลายจำเป็นต้องมีการติดต่อ กับ Web BitTorrent Tracker เพื่อทำการเริ่มต้นดาวน์โหลดไฟล์งาน ซึ่งหลังจากเริ่มต้นดาวน์โหลดแล้ว, ก็จะเริ่มดาวน์โหลดอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ใช้งานบิทกันเอง (Peer-to-Peer)


Users Online (211)

NuJeed, llnjllsjjllsjj, centos, kimomak, ronnachit, pong9, board, vismap4799, runner34, chavalit555, med20cmu, tb1396107192, starer, leo111, nutta20, sakklit, supichit, hangsniper, AuLoveYoK, maomao, nittayaeasy, SUWAN99, jaiphong, noom17, ayeeyezjung, fb1503290252, my_nayok, dp126, clock509, santtme, naini, banditnae, tummangames, sil2u, Sapha2939, loveeyeview, sazabi, jacky99, pratuang, tb1386338219, wanlatee, comegirl, gtalaser, ssyponpon, preat01, nickyshox99, cpop2711, logiaton, hannibal01, yatasy, nuromeonu, somph, abrahamu, jo500, TAP, Elementry035, sarawanna, ktmovmail, rOuteServ, phingphing, tasnee_am, gowmello, deknoi2010, nnui, chineiji, saykai, seiri, cia10260, gunzsatanz, vid, yadett, poppy123, aries5056, kookoo, slamung, mazeraty, junejame, terabyte, bestcom, nononono, offline_, thuwaluk, methavee, adisornk, tarotors, toehin, super_star, exvolution, porboxster, Spirnning, ozzinter, qwenty77, aounnn, bio19421942, d11111, shimajiro, rod2625, bluesky66, loveme, nokdream, dukedzi, fb1543803662, mvponline, superjojo, duey, _kito_, conan2526, kinggaruda, btfish, Moodevilz, prakash, pot1562, fame2545, Xmaxing, suriyunwan, auphaiwity, tescolotus, subaru_a, bomberman777, zorkia, wonchai, FONG, singkon, sintu, bmwspy, themrcan, jatu1961, nucha, theoneulove1, podddd, srishayen, jojoa11, jane2511, solidnaja, akapol01, tommy3, edisonry, gmlnw, fb1545066776, bodyoffline, kity2049, satusa, tidy2000, naiguy, maidong89, phoem, visitchey102, lworapong, ruxbitja, gmastray, JunctionZ, bird9004, zesar, senpongkor, fb1508782220, messi, siam2500, trilander, tb1401546904, sppk, humming, savia106, dowman008, aunta, colar, yuttaya79, Mrv32, sirichai33, charnyut48606, tuy, limp, tontakantX, mimizaa, alex6928, huitae, fb1544924073, chestha, bongscore, fb1545149881, s500, hloungta, pkbit2012, aaa_bbb_ccc, modlaser, BLEACH_CAD, Doxterror, pdy001, notokung, jewyee, jomjoneboy, gojira, dabc433, poypoy1133, win95201, swaengsin, warware, sozogaia, Mocha22, bankk023, chatcharwarn, chaiyo27, dragon253l, wainka, kiktaku, marujun, suchin16, fb1449931527, stscom, degnall2522, Linkensphere, onizuka,
TorrentDD (TorrentDD.com)