เว็บบิท ดาวน์โหลดบิท Bit Torrent

เว็บบิททอเร้นท์ แทรคเกอร์ (Bit Torrent Tracker) คือ เซิฟเวอร์ที่ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานกัน ระหว่าง ระบบแชร์ไฟล์ระหว่างผู้ใช้งาน (Bit Torrent Protocol) ซึ่งจุดสำคัญ คือผู้ใช้งานบิททั้งหลายจำเป็นต้องมีการติดต่อ กับ Web BitTorrent Tracker เพื่อทำการเริ่มต้นดาวน์โหลดไฟล์งาน ซึ่งหลังจากเริ่มต้นดาวน์โหลดแล้ว, ก็จะเริ่มดาวน์โหลดอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ใช้งานบิทกันเอง (Peer-to-Peer)


Users Online (55)

yaijang58, detthana_th, blackpepper, RooBix, Fartogo, remnaam4711, Maneein, dit1978, TDchang, boombaboom, phingphing, empdk, ddd4, Sat50, ARaShiKunGL, swtorrent61, bianchi, staffper, Jackco, 316bis, gegamash, gigkuk, lovethisman, loveme, jhahaha, primnoomz, toehin, bungjid, ole, nokknoy, srishayen, kong33333, jojoa11, nopwarin, chit50, wat606, hotbot24, sihgkit, kobkenwood, scroll, sommit1, marsouin, kai98, nuyguyauy, 711291119, swaengsin, worrapobh, vvv64, yinkky, moment, igdrasil245, kimmora, Domo5511, dexdex, frankenstyle,
TorrentDD (TorrentDD.com)