เว็บบิท ดาวน์โหลดบิท Bit Torrent

เว็บบิททอเร้นท์ แทรคเกอร์ (Bit Torrent Tracker) คือ เซิฟเวอร์ที่ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานกัน ระหว่าง ระบบแชร์ไฟล์ระหว่างผู้ใช้งาน (Bit Torrent Protocol) ซึ่งจุดสำคัญ คือผู้ใช้งานบิททั้งหลายจำเป็นต้องมีการติดต่อ กับ Web BitTorrent Tracker เพื่อทำการเริ่มต้นดาวน์โหลดไฟล์งาน ซึ่งหลังจากเริ่มต้นดาวน์โหลดแล้ว, ก็จะเริ่มดาวน์โหลดอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ใช้งานบิทกันเอง (Peer-to-Peer)


Users Online (219)

tree120711, kimomak, nutta20, fb1503290252, jaiphong, fb1542005206, praditmea, GzGodSpeedzZ, dekdee109, dreamer, Ultraman_Taro12, mickzaoza, like, yeddek9000, wichanpa, somph, ducky2547, bluray130, Maneein, portega, phingphing, ktmovmail, golf9001, boombaboom, frongbeer, nnui, ruchagorn, momo354bit, chineiji, tingsilent, artman, saykai, pondpolo2535, witsanut, chukiat75, ratti, poppy123, loveampjung, runzfoxy, monthon, terabyte, junejame, gigkuk, cottycot, ecopman, suidui, mild_za, bestcom, super_star, tarotors, tiphy, nobodyba, thechet1, loveme, porboxster, exvolution, iceman42, jostar_ecar, enicma, F5544eEe, waroon, Naha, thuwaluk, mota, icheer, watta, pink2542, fox9tails, jojoa11, suwit2521, nokkapang, stscom, noconnect, vasabee, srishayen, fb1512755656, aslslsa, kosolart3, cloudend, hode1000percen, iamwats, everything77, fb1550504754, nopwarin, seal00, thethorn, wichanchan1984, Jalamo, xmen2520, kitt00, khonjorn, yinkky, anan_ku, fb1545098652, TaTum3183, tibdayto, pkbit2012, tt_861, nuyguyauy, aetdee, pop31, choapraya, inisan, saibaba, robbie, jackle, gamies, marujun, NooKin, SeiyaBit2017, billee, ton222, siggonow1, tb1381335533, bank7601, bomberman777, fb1550765585, Doxterror, akky, nattapong34, ZXC400, tick, BLEACH_CAD, fb1503331532, bbbboon, naiguy, chai4616191, Tanakron_L, FONG, saae21, classicspray, asadaleng, sozogaia, sacrificez666, fb1550686469, pooau1, somsakmail, pong8222, wittayabam, naruecha, nuengprint, llmixerll, watcharasiri, hlocuhai, mooyai, oohaah, kvy13, orcosiris, essodesign, fb1548781557, tescolotus, bigdor, soc191, toomtam2512, burn09, fake_1, SALAMAT, mcsav, lla, acid, torrisi, tuy, sonthayak, momozaa, hotbot24, kajornh, kupa, chok2803, monopoly, Baros8899, pkmccarty, sakmann, sazabi, srimongkomn, Alanis, irain, fb1524155306, jkliverpool, aodd1234, Moodevilz, nickzababor, tkmanhotman, teezaa19, yuuut, honeyhoneya, gopy29, fb1547740762, munhuaban, kukalaw, new_kub, messi, vvv64, ss719, wisith, KP8197, s500, plmko, cketl599, Ironman2521, sang08, phees001, saintmage, sirichai33, penthai112, v6amazon, berserk999, kopom, 55degree, knb170, wtf15, pornchaiyo, chivas, freeman201, mashee, kiktaku, arm104, jaydai345, goload, hschcomputer,
TorrentDD (TorrentDD.com)