เว็บบิท ดาวน์โหลดบิท Bit Torrent

เว็บบิททอเร้นท์ แทรคเกอร์ (Bit Torrent Tracker) คือ เซิฟเวอร์ที่ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานกัน ระหว่าง ระบบแชร์ไฟล์ระหว่างผู้ใช้งาน (Bit Torrent Protocol) ซึ่งจุดสำคัญ คือผู้ใช้งานบิททั้งหลายจำเป็นต้องมีการติดต่อ กับ Web BitTorrent Tracker เพื่อทำการเริ่มต้นดาวน์โหลดไฟล์งาน ซึ่งหลังจากเริ่มต้นดาวน์โหลดแล้ว, ก็จะเริ่มดาวน์โหลดอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ใช้งานบิทกันเอง (Peer-to-Peer)


Users Online (229)

llnjllsjjllsjj, centos, tree120711, kimomak, santra, joxyroxy, edenzaaa, Chanasit, olt, kukkou, onedede, buayai_co, zingsx, fb1519231125, morsengbpn, jero9595, praditmea, sakmann, krid2526, pugthongs, fb1522079672, vismap4799, kiritoz2014, distiny, fb1503290252, pnongit, fb1527398541, ball13xxx, Krongritt, golf9001, nong1002, mana2007, Manu00, paitoona, jareon, prat2811, Elementry035, jo500, piegreengold, toX, wichanpa, y2go, reem, silzocaq, abrahamu, REDKNAPP, unknow2, racket484, TACELYE, yw1118, koonnchai2007, ddd4, chineiji, nnui, gu_nui1, Ice123, maytaskul, pragarang, indesing, yadett, poppy123, iosphere, Xenon, vid, UnNormalZ, chukiat75, terabyte, gegamash, villy, Inzaghizzz, masuk001, ss0075073, phenix, vampecrazy, HandShake, determin, exvolution, rod2625, lightfellow, itt2989, thechet1, moviezone, d11111, kob123456, peet522, Magaflow, ironjeannu99, thamingnoal, delita009, wat1980, loveme, denrbk2, mon65, miczmiuki, ekong, witzone, boonyen, Sweeties, aor0003, nickene, lingza, phan007, bgsuragrai, fb1524032099, kaipr, soloanachy, METEOSARS, kitarotao, ford1456, Doxterror, net1232019, jayjo14, badbigboy, jaydai345, hariken, s500, photoza29, gtoom100, sleepyny69, keang84, montree1968, fb1540135044, elaos, Bigjee, kiktaku, rcharoen, magmabank, virus225, jwichan, essodesign, saintmage, peterchay, rangsanpae, thegreen, diablos, mistertt, Puni, ronaldo4154, nut563, cpncom, lttb, fb1538290121, ppp9pp, baddoggzay1, taatoo, KP8197, wtf15, chainaa, Rocky_007, naruphon3570, sabosa08, FONG, person, dabc433, stscom, tb1393327755, berserk999, audpla, BLEACH_CAD, fb1538193555, webig10, Diaivites, dekhode, bourne2555, thailandlek, oudy24, meng, K8NEW, neung983, isamare, rabbit995, alpower, khet, ajang, surakitd, cketl599, krissyou, yayee8118, podddd, slkgolf, peter4, ploypen, posu7002, aekcivil, Jalamo, owen_cat, gotorayong, jjmcomputer, neng5, Vgen, khunwitt, DarkmanII, commail007, posu7043, yutthapong, vat, falconeyes, worrapobh, try1more, vit6787, aood26, GoLFRnM, jenney_123, cintear, terpd, akky, nongrin888, cmboyman, pgatour, titanwit, guchob, smerp, yuttaya79, yosakorn, pairuche, Mocha22, wat, prakit_ta, nusen2010, mustupid, santatony, moongmink, ab2f6, magnetbit, loveH, mongkol62631, conan2526, Benni4444, todaythong,
TorrentDD (Torrentdd.com)